AGB

KUSHTET

GENUINE by SKUQI 

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE SHITJES
Versioni 11/01/2021

1. E PËRGJITHSHME

Qëllimi ynë është që t'ju shërbejmë gjithmonë me kënaqësinë tuaj të plotë. Kjo përfshin gjithashtu terma dhe kushte të drejta. Oferta e dyqanit origjinal online përfshin mallra dhe shërbime. Të gjitha shitjet, dërgesat dhe shërbimet e tjera kryhen ekskluzivisht në përputhje me këto terma dhe kushte të përgjithshme të hello-genuine.com.

2. FUSHA E APLIKIMIT

GENUINE BY SKUQI operon një dyqan në internet për mallra të të gjitha llojeve, veçanërisht për ushqime organike dhe autentike. Këto terma dhe kushte të përgjithshme zbatohen në versionin aktual në momentin e lidhjes së kontratës për të gjitha marrëdhëniet e biznesit ndërmjet Genuine by Skuqi dhe klientëve (ose juve, juve) me banim në Zvicër për produktet dhe shërbimet e ofruara në dyqanin e internetit Genuine by Skuqi. Kur mallrat ose shërbimet porositen, këto terma dhe kushte konsiderohen se janë pranuar. Kushtet e devijimit kërkojnë konfirmim me shkrim nga Genuine by Skuqi. Shërbimet e ofruara nga Genuine by Skuqi përfshijnë ofrimin dhe dërgimin e produkteve të porositura. Duke bërë një porosi në dyqanin e internetit, klienti pranon këto terma dhe kushte. Ato përbëjnë një pjesë integrale të marrëdhënies kontraktuale midis klientit dhe Genuine by Skuqi. Versioni i Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të zbatueshme në kohën e porosisë është vendimtar. Terma dhe kushte të tjera nuk njihen. Kontrata lidhet kur ne pranojmë porosinë tuaj në dyqan me konfirmimin e porosisë tonë. Ky konfirmim porosie përmban përmbajtjen thelbësore të porosisë tuaj. Do të merrni një email konfirmimi pas çdo porosie.

Nëse keni ndonjë pyetje në përgjithësi ose në lidhje me termat dhe kushtet tona, ju lutemi na kontaktoni në: info@hello-genuine.com

3. LLOGARIA E PERDORIMIT / DETAJET E KLIENTIT

Klienti bën porosi përmes një llogarie përdoruesi ose si mysafir në dyqanin e internetit Genuine by Skuqi. Informacioni i dhënë nga klienti duhet të jetë i plotë dhe i vërtetë. Klienti është përgjegjës për përditësimin e të dhënave të tij.

4. OFERTA

Prezantimi i produkteve në dyqanin online nuk është një aplikim ligjërisht i detyrueshëm, por përfaqëson vetëm një katalog online jo të detyrueshëm. Ju vendosni vetëm një porosi të detyrueshme për produktet në shportën e blerjeve duke klikuar butonin "Porosit" në faqen e porosisë. Më pas, ne do t'ju dërgojmë menjëherë një konfirmim të kontratës me email, pas marrjes së të cilit kontrata është lidhur. Me porosinë tuaj ju pranoni kushtet e përgjithshme dhe në të njëjtën kohë konfirmoni që jeni të paktën 18 vjeç. Pranimi i nënshtrohet pranueshmërisë ligjore dhe disponueshmërisë së mallrave ose shërbimeve të porositura. Oferta është e vlefshme për aq kohë sa është në stok. Artikujt që nuk janë të disponueshëm përkohësisht duhet të porositen sërish. Shfaqja e disponueshmërisë në dyqanin online shërben si informacion, jo si konfirmim i dorëzimit; në raste të jashtëzakonshme mund të jetë i pasaktë. Luhatjet e çmimeve për produktet për shkak të luhatjeve të të korrave ose valutës janë të mundshme. Çmimi i deklaruar në momentin e lidhjes së kontratës është vendimtar. Nëse nuk është rënë dakord me shkrim dhe me pëlqim reciprok, lejohet maksimumi një llogari klienti për familje/kompani. Imazhet në dyqanin e internetit janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe nuk janë të detyrueshme. Mund të ketë devijime midis informacionit të produktit të publikuar në dyqanin në internet dhe informacionit të printuar në paketim. Prandaj, me përjashtim të garancive të shprehura, me shkrim, Genuine by Skuqi nuk garanton saktësinë e informacionit rreth produkteve të ofruara në dyqanin e internetit. Kjo vlen veçanërisht për informacionin e dhënë nga prodhuesi (siç është lista e përbërësve, informacioni ushqyes, faktet ushqimore, informacioni mbi alergjinë, etj.) Të gjitha informacionet në lidhje me çmimin dhe peshën në dyqanin e internetit janë gjithashtu jo të detyrueshme dhe mund të ndryshohen në mënyrë të njëanshme nga Genuine nga Skuqi në çdo kohë. Kjo vlen edhe për të gjitha promocionet në webshop, të cilat Genuine by Skuqi i kufizon dhe mund të ndryshohet ose ndërpritet në çdo kohë.

5. PËRFUNDIMI I KONTRATËS

Kontrata e blerjes midis Genuine by Skuqi dhe klientit lidhet vetëm me një konfirmim të shprehur të porosisë dhe i nënshtrohet disponueshmërisë së produkteve të porositura. Pas dërgimit të porosisë, ndryshimet nga klienti zakonisht nuk janë më të mundshme. Në raste të caktuara, nëse porosia nuk është përpunuar ende, është e mundur të anulohet porosia pa detyrim. Në rast se produktet e porositura nuk janë të disponueshme, Genuine by Skuqi ka të drejtë të bëjë dërgesa të pjesshme. Produktet e padisponueshme nuk do të dorëzohen dhe nuk do të tarifohen. Gjithashtu nuk ka asnjë dërgesë të produkteve zëvendësuese. Çdo pagesë (paradhënie) e bërë do t'i rimbursohet klientit. Në rastin e sasive të reduktuara ose produkteve të padorëzuara, klienti nuk ka të drejtë për pretendime reale ose pretendime për dëme. Genuine by Skuqi është i lirë të refuzojë urdhrat tërësisht ose pjesërisht pa dhënë arsye. Në këtë rast, klienti do të informohet dhe çdo pagesë e kryer tashmë do të kthehet. Shtrirja aktuale e dorëzimit mund të ndryshojë nga porosia. Në ditën e dorëzimit, klienti do të informohet paraprakisht me email për shumën e saktë të faturës dhe më pas do t'i jepet shënimi përfundimtar i dorëzimit kur të dorëzohen mallrat e porositura.

6. KUFIZIMI I VLERËS SE POROSISË / SASISË

Nuk ka vlerë minimale të porosisë për porosi. Informacioni në dyqanin e internetit vlen në këtë drejtim. Genuine by Skuqi rezervon të drejtën të vendosë kufizime të mëtejshme (pesha, sasitë, vlera maksimale e porosisë, etj.) për porositë. Informacioni përkatës në dyqanin e internetit është autoritar.

7. ÇMIMET

Të gjitha çmimet janë në franga zvicerane (CHF). Çmimet e deklaruara në webshop në momentin e porosisë janë vendimtare. Sasia e dorëzuar realisht dhe si rrjedhim çmimi përfundimtar që do të tarifohet mund të ndryshojnë nga vlera origjinale e porosisë. Klienti do të ngarkohet vetëm me kosto shtesë të dorëzimit për dërgesat nëse porosia nuk arrin vlerën minimale të porosisë prej 50,00 CHF të specifikuar në dyqanin e internetit ose për dërgesat speciale X-press. Përndryshe të gjitha dërgesat e tjera janë pa pagesë. Kostot e dorëzimit dhe shërbimet e tjera shtesë me pagesë të porositura nga klienti (si paketimi i dhuratave, etj.) tregohen veçmas gjatë procesit të porosisë dhe në konfirmimin e porosisë dhe në faturë.

8. KUSHTET E PAGESËS

Pagesa për porositë duhet të bëhet në franga zvicerane (CHF). Eurot konvertohen në franga zvicerane (CHF). Porositë mund të paguhen vetëm paraprakisht, PayPal ose kartë krediti. Genuine by Skuqi do të përpiqet të ofrojë opsione të tjera pagese në të ardhmen. Kur regjistroheni, një llogari klienti krijohet automatikisht për ju. Ju keni mundësinë të kontrolloni porositë tuaja në dyqanin tonë. Rezervimi në llogarinë tuaj të klientit bëhet me marrjen e pagesës, e cila mund të paguhet paraprakisht me kartë krediti ose PayPal. Një tjetër mundësi pagese është PayPal. Për përdorimin e PayPal, zbatohen kushtet e tyre të përdorimit, të disponueshme në https://www.paypal.com/ch/. Klienti duhet të regjistrohet në përputhje me rrethanat në PayPal dhe të pranojë kushtet e përdorimit të PayPal.

Llogaria jonë PayPal është: PayPal.Me/GenuinebySkuqi

Nëse mallrat mblidhen nga klienti në adresën: (Vogelmattstrasse 15, 4133 Pratteln BL), Genuine by Skuqi pranon mjetet e mëposhtme të pagesës: Cash. Ju lutemi na njoftoni për këtë kërkesë me shkrim në info@hello-genuine.com për të fiksuar një datë per marrjen se porosise. (Shih gjithashtu pikën 10 për informacion të mëtejshëm në lidhje me vetë-marrjen e porosise!)