Kontakt

Unsere Adresse:
Genuine by Skuqi
Kontakt: Silvana Skuqi
Vogelmattstrasse 15
4133 Pratteln BL
SCHWEIZ
 

Fol me mua.

Ke ndonjë pyetje mbi ndonjë prodhim apo nuk e gjen prodhimin tënd të dëshiruar tek Genuine? Unë gëzohem pëçdo mesazhin tënd dhe do të kthej pergjigje me siguri shumë shpejt.
info@hello-genuine.com 
+41 76 349 54 23